Vestiging Zwolle

EMPOWER ZWOLLE
Empower Zwolle rust op de pijlers van 2 mensgedreven, ervaren en enthousiaste personen.

Hans van Zanten (WorkFirst Nederland, met voorheen vestigingen in Overijssel, Drenthe ) en Renee van Hensbergen (Menstotaal). Beiden hebben zij meer dan een kwart eeuw ervaring op het terrein van arbeids(re)integratie en maatschappelijke participatie.  Hans is bovendien jurist en Renee psychosociaal therapeut. Na, vanaf 1991, regelmatig te hebben samengewerkt, hebben zij elkaar in 2015 gevonden in een nieuw initiatief, in nauwe samenwerking met Empower Alkmaar.

Empower Zwolle richt zich vooral op het meest kwetsbare segment van de doelgroep.  Cliënten met het  “etiket” onbemiddelbaar, WAJONG WIA en WAO. Vaak hebben deze mensen geen sollicitatieplicht, maar wel de behoefte om hun horizon te verbreden door te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor (her)intrede op de arbeidsmarkt.
De aanpak van Hans en Renee kenmerkt zich door tijd en kwaliteit.  Na een oriënterend gesprek met de cliënt wordt, met diens instemming, een IRO plan opgesteld. Dit wordt goedgekeurd door en cliënt en UWV, waarna het traject in gang wordt gezet.

De cliënt weet zich, gedurende de hele trajectperiode verzekerd van twee ervaren coaches, die hem, in samenspraak begeleiden in een tempo dat past bij zijn beperkingen en kwaliteiten. Zonder cliënt geen traject, dus krijgt deze veel inbreng.

Vanaf dag 1 wordt intensief gezocht naar de juiste match tussen cliënt en werkgever. Hans en Renee hebben in de loop der jaren met veel werkgevers, in verschillende branches goede contacten opgebouwd en zien het nog steeds als hun missie om werkgevers te interesseren voor deze doelgroep.

De cliënt krijgt volop de gelegenheid om uit te proberen wat bij hem past, eventueel via vrijwilligerswerk en/of een proefplaatsing. Mislukkingen bestaan niet. Ieder probeersel levert een leerzame ervaring op, die de cliënt dichter bij het einddoel brengt. De slogan is: “Beter goed dan gauw”, al kan het soms ook heel snel lukken om de juiste match te maken.

Empower beschikt over een groot netwerk van ervaren beroepskrachten die onderdelen van het traject kunnen verzorgen, zoals assessments, beroepskeuzetests, individuele en groepsgewijze sollicitatietraining, jobcoaching et cetera. Hans en Renee houden altijd de regie over het traject en blijven het vaste aanspreekpunt voor de cliënten.

Empower Zwolle voert ook trajecten naar zelfstandig ondernemerschap en outplacementtrajecten uit.

Hans van Zanten  Renee van Hensbergen Adres:
senior coach  senior coach Ondernemersbolwerk, 2e verdieping
T: 0384-227898   T: 0384-227491 Dr. Stolteweg 46    
M: 06-53414512 M: 06-53148829 8025 AX Zwolle
hans@em-power.nl  renee@em-power.nl