Wanneer starten

 

 


Wanneer starten met 2e spoor? 
Dit dient duidelijk terug te komen in het re-integratiedossier bij de werkgever. Richtlijn is dat een 2e spoor traject dient te worden ingezet, zodra duidelijk is dat een 1e spoor geen optie meer is. Dit moment kan bij wijze van spreken al vanaf de 8e week duidelijk zijn. De arbeidsdeskundige is de aangewezen persoon om te bepalen wat de functiemogelijkheden zijn. En kan aangeven of het 2e spoor kan worden gestart.

Rond het einde van het eerste ziektejaar evalueert u met uw werknemer de re-integratie tot dat moment. Dit is deEerstejaarsevaluatie plan van aanpak WIA (*). Daarnaast kijkt u vooruit naar het komende jaar. Is na dit eerste jaar nog niet duidelijk hoe en wanneer uw werknemer weer aan het werk kan gaan binnen uw bedrijf? En bent u nog niet begonnen met het zoeken van werk buiten het bedrijf? Dan is na een jaar het uiterste moment voor u als werkgever om dit traject in te zetten. Ook als er misschien nog mogelijkheden binnen uw bedrijf zijn.