Aftrekbaarheid IB

Belastingaftrek particulieren loopbaanadvies
Ook in 2014 kun je als particulier de kosten (incl. BTW) voor loopbaancoaching als studiekosten aftrekken, als er sprake is van een leertraject waar je kennis opdoet onder begeleiding of toezicht. Je krijgt dan 30% tot 50% terug bij de aangifte inkomstenbelasting. Er moet voor de aftrekbaarheid altijd verband bestaan met inkomensverwerving en/of verbetering op de arbeidsmarkt.

“Zowel voor bedrijven als voor particulieren zijn de kosten voor coaching en/of loopbaanbegeleiding onder voorwaarden aftrekbaar. Er moet voor de fiscus sprake zijn van ‘individuele advisering van sollicitatieactiviteiten, carrièreadviezen, psychologische tests, ondersteunende workshops’. Wanneer je als particulier de kosten voor coaching en/of loopbaanbegeleiding zelf betaalt, dan kun je deze inclusief de BTW voor de inkomsten belasting als studiekosten aftrekken. Tenminste als het doel ervan is verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van kennis en dat met het oog op verwerven van inkomen (box1). Van belang is ook dat de studie of opleiding plaatsvindt in het kader van een leertraject. Daarvan is sprake als het verwerven van kennis plaatsvindt onder enige loopbaanbegeleiding of toezicht van een derde.”
(bron: Kluwer Belastinggids 2013)

Belangrijke tip
Bijna alle kosten voor loopbaanbegeleiding zijn aftrekbaar, alleen reiskosten niet. Er is een drempel van € 250,-. De kosten zijn alleen aftrekbaar als ze daadwerkelijk betaald zijn in het jaar waarover de belastingaangifte wordt gedaan. Het is dus belangrijk de nota in één belastingjaar te betalen, anders wordt er tweemaal rekening gehouden met de € 250,- drempel! 
Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.

Je werkgever
Een bedrijf heeft vaak een budget gereserveerd voor opleidingskosten en persoonlijke ontwikkeling van de werknemers. Overleg met jouw leidinggevende in hoeverre de organisatie een coachtraject hier ook onder vindt vallen. De kans is groot dat het bedrijf de kosten volledig op zich neemt. Of ga een gesprek aan met de Arbodienst van het bedrijf. In het kader van Wet Verbetering Poortwachter werkt een bedrijf na overleg met de bedrijfsarts vaak graag mee. Zeker als het gaat om zaken als burn-out preventie, langdurig ziekteverzuim of een re-integratietraject.

Je verzekeringsinstantie
Coaching behoort niet tot het basispakket. Afhankelijk van het soort polis kan het zijn dat dit soort kosten wel opgenomen zijn in het aanvullende pakket. Informeer bij jouw verzekeraar naar de mogelijkheden.

Belastingaftrek werkgevers, ZZP’ers loopbaanadvies
Voor werkgevers geldt dat loopbaancoaching valt onder gerichte vrijstellingen. Het bedrag is aftrekbaar als zakelijke uitgave. Voor ondernemers en ZZP’ers kunnen de kosten als ondernemerskosten worden meegenomen. Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.

Noot: Aan deze vrijblijvende informatie over fiscale regelingen kunnen geen rechten worden ontleend. Informeer altijd bij je belastingadviseur.