2e spoor trajecten

 


 

 

 

Zodra duidelijk wordt dat de werknemer niet meer kan werken bij zijn huidige werkgever, bestaat de verplichting om de werknemer actief te ondersteunen en te onderzoeken of er functiemogelijkheden zijn bij een andere werkgever; dit wordt ook wel het 2e spoor genoemd.

Wat moet er in het 2e spoor gebeuren?
In het 2e spoortraject gaan de coach van Empower en werknemer op zoek naar werk  bij een andere werkgever, dat past bij de huidige gezondheid en capaciteiten van de werknemer.

Uit het re-integratiedossier bij de werkgever moet duidelijk naar voren komen:

  • Wat is er gedaan door werkgever, werknemer en arbodienst?
  • Wat word als passende arbeid beschouwd?
  • Welke stappen zijn door het re-integratiebureau ondernomen?

Gedeeltelijke werkhervatting, subsidies
Ons doel is liefst een volledige werkhervatting te realiseren. Soms is alleen een gedeeltelijke werkhervatting mogelijk. Dit kan op verschillende manieren ingevuld worden. Afhankelijk van de situatie kunnen hierover afspraken worden gemaakt. Alle voor u gunstige financiële regelingen zijn bij ons bekend. Onze coaches kunnen u hierbij ondersteunen.

 Denk aan:

  • Proefplaatsing
  • Detachering- / uitzendcontract
  • Direct overgaan naar een andere werkgever
  • Welke subsidies 


Rapportages
Als opdrachtgever hoeft u zich hierover niet druk te maken. Van Empower ontvangt u periodiek heldere rapportages over de verrichte activiteiten en de nog te nemen stappen.

Arbeidsdeskundige rapportage
Is het verzuimdossier “Poortwachterproof” . Empower werkt nauw samen met een arbeidsdeskundige voorheen werkzaam bij het UWV, iemand die op de hoogte is van de meest recente regelgeving op dit gebied. Op verzoek kan ook een arbeidsdeskundige rapportage worden opgesteld voor uw medewerker.