Start bedrijf

De start van een eigen bedrijf kan een lang gekoesterde wens zijn of een goed alternatief om meer kansen op betaald werk en contacten in de arbeidsmarkt te realiseren. 

Door aan jou als medewerker de kans te bieden een eigen bedrijf te starten, ontstaat ook een voordeel voor de  
(ex-)werkgever, doordat eventueel later nog van jouw expertise, kwaliteiten en netwerk gebruik kan worden gemaakt via het eigen bedrijf. 

Waar sta je als ondernemer?
De een is al meer gevorderd in het ondernemende denken en doen, de ander zet net de eerste stappen. Verschillen kunnen groot zijn. Het voordeel van een individueel traject is juist dat het geheel op maat wordt gemaakt, om zo te zorgen voor een succesvolle start. Van ‘pril idee’ tot operationeel bedrijf. Dit via diverse stappen, zoals:

      Voorbereiding:

  • Ondernemer quickscan: Inschatting kansen van het bedrijfsidee en beoordeling ondernemers- kwaliteiten via o.a. een E-scan. Er volgt een korte rapportage met advies: ‘go’ of ‘no go’, inzicht in ontwikkelpunten, valkuilen resp. de meest geschikte vervolgstappen. Het accent ligt op de vragen ‘is het idee haalbaar’ en ‘is de medewerker geschikt voor het ondernemerschap.’ 
  • Oriëntatie, marktonderzoek: Diepgaandere beoordeling in hoeverre het bedrijfsidee voldoende inspeelt op de behoefte van potentiële klanten en trends. Er vindt een concurrentieanalyse en marktonderzoek plaats. Eventueel wordt een enquête opgezet of een belscript gemaakt. 
  • Ondernemingsplan: Intensieve persoonlijke ondersteuning bij het maken van toetsing haalbaarheid een onderbouwd bedrijfsplan welke aansluit bij de eigenschappen van de sector en bij jou als persoon. Het onderscheidende vermogen, doelgroepen, swot-/concurrentieanalyse, de prijsstelling, bedrijfsvorm, de financiële onderbouwing, de financiering en de persoonlijke drijfveren komt hier o.a. aan de orde. Het plan geeft uitsluitsel over de haalbaarheid van het bedrijfsidee. 

      Realisatie fase:

  • Marketingplan: Hoe ga je precies je doelgroep(en) benaderen om voor voldoende omzet te zorgen? Op een slimmere wijze zonder hier al teveel geld in te investeren?
  • Bedrijfscoaching: Verhoging kans van slagen tijdens de startfase. Praktische werksessies met een vaste coach als sparringpartner om o.a. het ondernemersplan in de praktijk te realiseren, de valkuilen/kritische succesfactoren te bewaken, organisatiestructuur/contracten op te zetten. Met als hoofddoel leren om te gaan met het allerbelangrijkste item van het ondernemen; klanten en opdrachten verwerven en het opbouwen van een orderportefeuille. Hierbij hoort ook het omgaan met tegenwerpingen of een nee. Er is actieve ondersteuning via gesprekken op locatie, telefonisch, e-coaching.
  • Combi zzp/baan: de strategie om op zowel een (parttime) baan én start als zzp-er te richten is soms effectiever en vergroot de succeskans. Deze combinatie geeft bijv. meer opties en tijd om het eigen bedrijf goed op te bouwen. Middels profilering als zzp-er ontstaan ook kansen om met meer opdrachtgevers, potentiële werkgevers in contact te komen of voor hen te werken op projectbasis. Zo kan dus ook een baan worden veroverd. Je kennis blijft actueel en je netwerk en ervaring nemen toe. Er is specifieke aandacht voor VAR-verklaring, profilering via een zakelijke biografie en social media.
  • Online zichtbaarheid: Positioneren via LinkedIn en andere social media. Met als subdoel het zakelijke netwerk in beeld te brengen en te vergroten. Een ondernemer krijgt praktische ondersteuning hoe een effectief LinkedIn profiel (via o.a. een bedrijfspagina) te bereiken. Zodra een eigen website benodigd is, bieden wij een stappenplan die leidt tot een website die voldoet aan de SEO criteria, waardoor de website sneller vindbaar voor klanten wordt.
  • Ondernemers vaardigheden: vergroting van ondernemersdurf en de essentiële ondernemerskwaliteiten; klantenwerving, marketing, verkoop en communicatietechnieken, opzet/bijhouden boekhouding, financiële planning en belastingen. Door middel van 1 op 1 gesprekken, audiofragmenten, teksten om te lezen, opdrachten.
  • Modellen, layout’s op maat: Het behouden van grip is een belangrijk onderdeel. Empower beschikt over allerlei Excel modellen. Onder andere t.b.v. een betere omzetplanning, kansberekening, exploitatiebegroting, budgettering, urenregistratie, uurprijs bepaling, boekhouding, belastingberekening, btw, kor toepassing, vaste activa. Daarnaast layouts voor offertes, facturen etc. die gemakkelijk aangepast kunnen worden aan de behoefte van elke ondernemer.  

Alleen haalbaarheidsanalyse 
In sommige situaties kiezen klanten voor alleen een haalbaarheidsanalyse, bijvoorbeeld in verband met verkrijging van financiering. Hierbij ligt het accent voornamelijk op de quickscan, marktoriëntatie en oplevering van een compleet bedrijfsplan, inclusief financiële onderbouwing.

Over Empower
Empower heeft een passie voor ondernemerschap, o.a. middels eerder voorzitterschap van een ondernemend netwerk. Sinds 2007 zijn er meer dan 60 ondernemers in 40 sectoren bij een succesvolle start ondersteunt. Daarnaast zijn er ondernemerstrainingen bestaande uit 16 avonden in Alkmaar en Amsterdam verzorgt. Empower beschikt vanaf 2009 over een speciaal contract om UWV klanten naar zelfstandig ondernemerschap te begeleiden. 

Wij helpen je graag om sneller operationeel te zijn, om voldoende omzet en een stevig fundament voor verdere toekomstige groei te bereiken.