Wet poortwachter

Schema Wet verbetering Poortwachter (WvP)
Simpel gezegd komen in een re-integratiedossier alle documenten, verslagen van gesprekken, e-mails, correspondenties, re-integratieactiviteiten, formulieren etc... terug. De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) geeft duidelijk aan welke documenten er verplicht opgenomen moeten worden.

 wanneer  actie  door wie
 1e ziektedag  melding aan arbodienst/bedrijfsarts  wg
 voor 6e week  probleemanalyse + advies werkhervatting + herstel  arbo / bedrijfsarts
 voor 8e week  Plan van Aanpak: doelen + activiteiten  wg + wn
 elke 6 weken  Evaluatie Plan van Aanpak  wg + wn + arbo /
 bedrijfsarts
 continue

uitvoeren Plan van Aanpak en bijhouden re-integratiedossier,
eventueel bijstellen Plan van Aanpak.

Logboek bijhouden

 wg + wn + arbo / 
 bedrijfsarts

 wn

 na 42e week  ziekmelding aan UWV  wg
 1 jaar  Eerstejaarsevaluatie (*)  wg + wn
 1 jaar  Uiterste moment start 2e spoor traject (werk buiten eigen
 organisatie)
 wg + wn
 Vanaf 87e tot 91e week
 (vlak voor 2e jaar
 WIA-uitkering aanvragen bij UWV + re-integratieverslag
 samenstellen.
 Daarna beoordeling re-integratieverslag door UWV
 wn + wg
 2 jaar  WIA-uitkering: aanvang arbeidsongeschiktheid / ontslag  UWV

Zie ook UWV-stappenplan bij ziekte en Beleidsregels beoordelingskader Poortwachter.

N.b.: het is verstandig elke 6 weken een Plan van Aanpak in het dossier op te nemen. Hierin bespreekt u de stand van zaken en maakt u hiervan een verslag. Wij hebben hier een standaard document voor.